29-та годишна среща на Работната група на ИНТОСАЙ по IT одит под формата на уебинар представи опита и резултатите от извършени IT одити на шест страни

sn-wgia-r_220x165_fit_478b24840a
16.10.2020

Работната група за IT  одит на ИНТОСАЙ (WGITA)  проведе 29-та си годишна среща под формата на уебинар на тема - Представяне на опита на ВОИ  на шест държави при извършване на IT одити.

Уебинарът бе организиран от секретариата на WGITA, председателстван от ВОИ на Индия, съвместно с ВОИ на Унгария. От  Сметна палата на Република България участие в него взеха двама одитори от одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Направени бяха презентации за споделяне на опита при извършването на  IT одити  в различни сфери,  укрепването на мерките за информационната сигурност, електронното правителство и други актуални въпроси.

ВОИ на 52 държави са членове на WGITA. Тя е създадена на XIII INCOSAI в Берлин през 1989 г. с мисията да подпомага ВОИ в развитието на техните знания и умения за използване на одити, свързани с информационните технологии, чрез разработване на стандарти и предоставяне на информация и средства за обмен на опит, споделяне на най-добри практики и насърчаване на двустранно и регионално сътрудничество.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.