Администрация

 • Председател на Сметната палата

  • Кабинет на председателя
   Началник: Валентина Чикова

  • Дирекция "Административно-информационно обслужване"

   • Отдел "Обща канцелария и деловодство"
   • Отдел "Информационно обслужване"
   • Отдел  "Човешки ресурси"

  • Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
   Директор: И. Гугалова

   • Отдел "Управление на собствеността"
   • Отдел "Финансово-счетоводни дейности"

  • Дирекция "Правно-нормативно осигуряване"
   Директор: К. Цачева-Станчева
    
   • Отдел "Правен"
   • Отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност"

  •  Дирекция "Развитие на одитната дейност"
   Директор: Т. Дончев

   • Отдел "Методология на одитната дейност"
   • Отдел "Планиране и анализ на одитната дейност"

  • Дирекция "Международна дейност и проекти"
   Директор: В. Ангелова

  • Звено за вътрешен одит
   ръководител:Р. Чолеева-Киркова

  • Дирекция "Сигурност"
   Директор:Д. Костов
         x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.