Бъдещи юристи се запознаха с работата на Сметната палата

dsc-4828-1_220x165_fit_478b24840a
18.11.2019

Студенти от трети курс на Юридическия факултет на Софийския университет, които гостуваха днес в Сметната палата, разбраха, че работата на юриста в институцията е интересна и от голямо значение за високото качество на одитната дейност.

Председателят Цветан Цветков ги запозна подробно с организацията на институцията, нейната мисия и роля, видовете одит и сътрудничеството с другите институции за подобряване на управлението в публичния сектор. Той посочи, че чрез дейността си Сметната палата се опитва да изгради и насърчи нова управленска култура у нас, а също и че най-силните й оръжия са публичността на нейната одитна дейност, както и препоръките, които дава на одитираните обекти.

Цветан Цветков окуражи младите хора да работят занапред активно и постоянно върху квалификацията си, като им разказа за своя професионален път, белязан от цялостната промяна на системата за финансов контрол през 90-те години и синхронизирането й с европейското законодателство.

Одиторите юристи са изключително необходими на Сметната палата, тъй като в основата на всеки одит е преценката за законосъобразност. В същото време, работата е интересна, защото правните казуси, на които се натъкват, са различни, обясни Кремена Цачева, директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност“. Тя ги запозна с функциите и спецификата на правната дирекция. Бъдещите юристи научиха и какви са изискванията към одиторите с юридическо образование.

Опитът, натрупан в държавна институция, е безценен за вашата професия и ще ви бъде от огромна полза, дори и след това да решите се развивате като съдии или прокурори, сподели с тях проф. Георги Иванов, член на Сметната палата, който е и университетски преподавател. В срещата със студентите участва и Тома Дончев, директор на дирекция „Развитие на одитната дейност“.

Студентите се похвалиха, че четат докладите на Сметната палата и усилено се подготвят за предстоящия си изпит по финансово право, в който ще присъства и тема за правомощията на одитната институция.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.