България е постигнала 96 на сто усвояемост на финансовите инструменти и заема седмо място в ЕС

dsc-0651-1_220x165_fit_478b24840a
06.06.2017

България е постигнала 96 на сто усвояемост на финансовите инструменти и заема 7 - мо място в Европейския съюз по последните данни на Европейската комисия към края на 2015 г. Средната усвояемост на финансови инструменти за Европейския съюз е 75 на сто. Новината съобщи Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата на конференция „Финансови инструменти на ЕС – поуки и перспективи“.

Функционирането на финансовите инструменти и по-ефективното им използване ще доведат до изграждането на конкурентоспособна икономика, която да осигурява по-високи постъпления в бюджета и възможност за по-достойни доходи за българите, но  трябва да се имат предвид поуките от изминалия период и предизвикателствата, както и да подобрим механизмите на използването им. Това заяви председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков, който откри днес съвместната инициатива на Европейската и българската върховни одитни институции в София хотел Балкан.

България е давана за пример за добри практики в усвояването на финансовите инструменти, посочи в приветствие към организаторите и участниците Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова. Същевременно тя подчерта, че не бива да се противопоставят финансовите инструменти на безвъзмездната европейска помощ, и че е необходимо да се отстоява темата за европейските грантови схеми. Те са важни както за нашата страна, така и за държави от Европейския съюз, които са по-слабо развити, с по-бедни региони, с нужда от инвестиции в базисна инфраструктура и социални политики, които не могат да се подкрепят с финансов инженеринг, посочи министър Павлова.

Основно изказване на конференцията направи Илиана Иванова по темата „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти – поуки от програмния период 2007 – 2013 г.“ , която представи изводите от одит на Европейската сметна палата.  Тя изтъкна, че все по-широка е употребата на финансовите инструменти. Чрез тях от Европейския бюджет в периода -1994 - 1999 г. са използвани  само 0.6 млрд. EUR, а през периода 2007-2013 г. са достингати 16 млрд. евро.

Финансовите инструменти предоставят на получателите финансова подкрепа чрез заеми, гаранции и инвестиции в дялово участие. Те не са безвъзмездно финансиране - заемите трябва да бъдат погасени, гаранциите — освободени, а капиталовите инвестиции – върнати. Затова финансовите инструменти имат дисциплиниращ ефект. Важните им предимства са, че  могат да се използват нееднократно и водят до привличането на частен капитал, от което следва  мултиплициращ ефект.

Европейските одитори са установили и сериозни слабости при прилагането им, сред които високи  разходи и такси за тяхното управление и недостатъчното привличане на частен капитал. Илиана Иванова даде пример, как срещу 28 млн. EUR изплатени  разходи и такси за управление, бенефициентите са получили едва 4 млн.  EUR. При проверените 1025 финансови инструменти привлечените частни капитали са едва 2 на сто. Освен това е голяма капитализацията на фондовете и финансирането им става неефективно.

Презентация по темата „:Бъдеще на финансовите инструменти в следващия програмен период”, направи  Илияна Цанова, заместник-изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции. 

Презентация на тема „Роля на Сметната палата за ефективното използване на финансови инструменти на ЕС„ представи д-р Тома Дончев, директор на дирекция „Развитие на одитната дейност“.

От страна на българската Сметна палата на конференцията бяха заместник-председателите Горица Грънчарова – Кожарева и Тошко Тодоров, членът на Сметната палата – проф. Георги Иванов, директори на одитни дирекции и на дирекции в администрацията. 

Сред участниците в дискусията бяха председателите на парламентарните Комисия по икономическа политика и туризъм - Петър Кънев и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - Кристиан Вигенин, заместник- председателят на Комисията по бюджет и финанси Николай Александров, народни представители, заместник-министрите - на финансите - Маринела Петрова, и на икономиката - Лъчезар Борисов, Валери Белчев, изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България” ЕАД, Нина Стоянова, подуправител на Българската народна банка, Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД, Д-р Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара, Стоян Ставрев, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Йордан Карабинов, председател на УС на Института на вътрешните одитори, Васил Тодоров, главен секретар на БТПП и др.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.