Българската ВОИ представи решенията си за пълноценна и ефективна дейност по време на пандемията на форум на ИНТОСАЙ и ООН

dsc-0333-1_220x165_fit_478b24840a
30.06.2021

Двадесет и пети симпозиум между ИНТОСАЙ и ООН „Работа по време и след пандемията: надграждане върху опита на ВОИ с цел укрепване на институциите и създаване на устойчиви общества“ се проведе от 28 до 30 юни 2021 г. в онлайн среда.

Симпозиумът бе разделен на 4 тематични панела. Първият от тях бе посветен на въздействието на COVID-19 върху организационния капацитет, работните методи и процеси на ВОИ. В него участва и българската Сметна палата.

Председателят Цветан Цветков представи пред участниците предизвикателствата пред българската ВОИ и взетите решения за пълноценно и ефективно продължаване на дейността на институцията по време на COVID-19. Той сподели, че пандемията се е отразила много негативно на социалния и икономическия живот на страната ни – спад на БВП, в индустриалното производство и заетостта, увеличение на външния дълг, силно засегнати сектори като туризъм, транспорт, търговия и строителство, генериращи голям брой безработни. В този драматичен период Сметната палата си постави като най-важни цели да запази здравето на своите служители и да продължи да извършва качествени одити, подчерта Цветан Цветков. Той раясни мерките, които са взети в тази посока - строг контрол на достъпа на лицата в помещенията на институцията въз основа на техния здравен статус и ежедневна и периодична дезинфекция на работните помещения. Председателят подчерта, че още в началото на пандемията институцията е превключила бързо на работа от разстояние – чрез осигурена преносима компютърна техника на своите служители, отдалечен достъп чрез VPN връзка до сървъри на институцията и подходящ софтуер за управление и документиране на одитния процес. Преди това са извършени редица дейности с цел надграждане на ИТ инфраструктурата и осигуряване на информационната сигурност на палатата, включително и внедряването на Системата за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001. По този начин е дадена увереност на обществото и одитираните лица, че обменяната информация е надеждно защитена. Изменен е и  Наръчникът за прилагане на междунардните одитни стандарти в частта, регулираща използването на електронни и електронно подписани документи като доказателство при одити, осигурени са и възможности за онлайн обучение на служители.

Въпреки трудностите и предизвикателствата през 2020 г., българската Сметна палата е провела 49 заседания и е приела 497 решения, съобщи на форума Цветан Цветков. Приети и публикувани са 315 одиторски доклада на интернет страницата на институцията, а до края на май 2021 г. - 70 доклада. Сметната палата продължи участието си чрез онлайн платформа и електронна комуникация в международни паралелни и координирани одити, в работни групи на INTOSAI, EUROSAI и Контактния комитет на ВОИ на ЕС и Европейската сметна палата.

Въздействието на пандемията върху работата си в този панел споделиха още Световната банка, ВОИ на Унгария, Монголия и Бутан, Бразилия, Португалия, Египет, Мексико.

Във втория панел споделиха опит и добри практики при одита на средства, предназначени за преодоляване на COVID-19 и на плановете за възстановяване ВОИ на Руската федерация, Франция, Индонезия, Ирак, Палестина, Австрия.

В третия панел бяха представени иновативни подходи за повишаване на прозрачността и отчетността на средствата за борба с последиците от COVID-19 опит от ВОИ на Германия, Обединените арабски емирства, Южна Африка, Чили,  Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Естония.

Вижданията си как да бъдат изградени устойчиви системи за отчетност в институциите след COVID-19 споделиха в четвъртия панел ВОИ на САЩ, Салвадор, Инициатива за развитие на ИНТОСАЙ, Аржентина, Кения и Италия.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.