Българските и македонските одитори обмениха опит в одитни практики

dsc-4341-2_220x165_fit_478b24840a
01.08.2019

Представители на Върховната одитна институция на Северна Македония бяха на посещение с учебна цел в българската Сметна палата от 29 юли до 1 август 2019 г. Посещението бе в рамките на туининг проекта, Дейност 1.4. Планиране и изпълнение на одит на редовността,  Компонент 1: „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков, който поздрави колегите си от Северна Македония, и заместник-генералният одитор на ВОИ на Северна Македония Насер Адеми изразиха удовлетворението си от ефективното сътрудничество между българските и македонските одитори по всички дейности на туининг проекта. Таня Яневска, ръководител на проекта от страна на ВОИ на Северна Македония, и Лиляна Стоянова, асистент на Главния одитор, отговарящ за пилотните одити за редовност, благодариха за показания професионализъм от страна на българските им колеги по време на мисиите на проекта и желанието им изцяло да споделят своите знания и умения.

През първите два дни одиторите от ВОИ на Северна Македония бяха запознати с одитните практики при два одита - на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България  и за съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2018 г, който бе възложен от Народното събрание. Одитните практики бяха представени от Екатерина Перчева - директор на одитна дирекция „Специфични одити”.

През третия ден от визитата бе представена одитната практика при извършване на финансов одит на министерства и Националната здравноосигурителна каса от Милена Димитрова – главен одитор в одитна дирекция II „Финансови одити“.

През последния ден бе дискутирана одитната практика при извършване на финансов одит на общини, като лектор бе Костадинка Христова - началник отдел 2 „Местни органи“ в одитна дирекция II „Финансови одити“

При всяка от одитните практики бяха разгледани като основни акценти съответната одитна методология, създаването на работни документи, както и бяха проведени практически упражнения по прилагане на одитната методология.

Проведено бе и практическо обучение за извършване на одити за съответствие във връзка с най-новите промени в МСВОИ.

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.