Цветан Цветков: Добре ще е, ако можем да проверяваме парите на политиците ни и в чужбина

dsc-1482-3_220x165_fit_478b24840a
07.11.2016

При обществените поръчки вече ще преценяваме дали не са обявени само, за да се разпределят едни средства, казва председателят на Сметната палата

- Десет години публичен регистър, г-н Цветков. И установени 1 млн. лв. данъци, укрити от властта. Не са ли малко ?

- Ролята на публичния регистър е много по-различна от това да събира данъци за бюджета. Цел та му е всеки да се информира с какви доходи и имоти влизат във властта заемащите висши длъжности, какво придобиват, докато са в нея, и с какво си тръгват. Публичността е превенция в борбата срещу корупцията. Проверяваме и дали вписаното в декларациите отговаря на реално притежаваното. За 10 г. публикувахме над 77 200 декларации. Реално са проверени поне два пъти повече лица, защото се гледа и обявеното от съпруги, съпрузи и непълнолетни деца. Над 2200 са заключенията ни за несъответствие. Ако преди се пропускаха суми от около 2000-3000 лв. или някоя наследствена нива, сега най-често откриваме недекларирани участия в търговски дружества най-вече на съпрузите, солидарни и ипотекарни техни задължения към юридически лица. И то за големи суми.

- Как проверявате инвестициите на политици в чужбина?

- Проблем на законодателството е, че нямаме възможност да проверяваме в чужбина - както банкови влогове, така и инвестиции в имоти. Полезно би било да се помисли да имаме възможност. Сега разчитаме на доброто взаимодействие с НАП и ДАНС.

- Всички пари навън ли проверявате през НАП?

- Направете проста аритметика - проверяваме над 20 хил. души годишно. Не можем да ги заподозрем всичките и да поискаме данъчните да ги проверят.

- Имаше опасения, че публичният регистър ще е наръчник за крадци. Има ли “пострадали”?

- Не са ми известни такива факти. Крадците не четат декларациите, за да си набележат къде да влязат. А и по-важното е, че хората от властта, също както останалите, вече не държат в домовете си големи суми пари в брой и ценни вещи.

- БНБ ще прави регистър на собствениците на банкови сметки и сейфове. Ще ползвате ли данните от него?

- Той е ангажимент на БНБ. Но мисля, че давате добра идея. Бихме могли да използваме данните от него само за да установим кой и дали има сметки Доколкото знам, няма да се обявяват салда по тях.

- Трябваше ли да обявите размерите на заплатите в БНБ при одита на надзора в централната банка?

- Не сме коментирали размера, нямаме такова задължение. УС е приел методика за изчисляването им и я спазва. Установихме нарушения при разходите по бюджета за 2015 г. и такива при стари обществени поръчки.

- Одитирахте и бюджета за 2015 г. Още ли бюджетите ни се “прекрояват” в движение?

- При последния одитиран бюджет - за 2015 г., видяхме, че бюджетите на първостепенните разпоредители са променени сумарно 1300 пъти. Разделете ги на броя на работните дни и ще видите по колко корекции на ден са правени. Дали сме препоръка да се преустанови тази практика. Хубавото е, че Владислав Горанов е първият финансов министър, който обеща да вземе мерки, за което му благодаря.

- Общините продължават ли да пренасочват пари по свой избор?

- Да, за съжаление. Събираемостта на местните данъци и такси е много ниска, а това понижава качеството на услугите. За да се повиши, трябват усилия - да се направи кампания, хората да се подсещат, а ако и това не помогне, да се събират принудително.

- Експерти смятат, че има много ново строителство, което не е декларирано.

- Така е. Курортна община е почти пред фалит, а хотелите - пълни с туристи. Ако видите списъка на общините, които искат безлихвен заем, ще видите, че много от тях могат да постигнат по-висока събираемост. Ще дам пример с община с бюджет от 60 млн. лв. - събрала е от местни данъци едва 30%, за останалите чака субсидия. Ако си вдигне събираемостта, съотношението може да е обратното. Повечето общини събират 10-20% от приходите си - изключително нисък резултат

- Безлихвените заеми няма ли да ги разглезят допълнително?

- В закона липсва мярка при неизпълнение на условията по заема. А трябва да има. Когато фирма или гражданин тегли заем и не изпълнява условията по него, има санкции, нали? А за общините - няма. Рестрикцията ще стимулира спазване на правилата.

- Има и малки общини, които не могат да си направят сносен бюджет.

- Единственото решение е окрупняването им. При днешните възможности за изнесени работни места, електронизация и липса на квалифицирани кадри, това би било изход. Но, трябва политическо решение.

- “Хващате” ли нови нарушения при обществените поръчки?

- Новото е, че изместваме фокуса на проверките. Ако преди проверявахме самата процедура, вече ще слагаме акцент върху две неща. Първо, има ли наистина потребност от съответните стоки или услуги, за които се обявяват или се правят само за да се усвоят някакви пари. И второ, след преценката на потребностите, ще проверим съответства ли изпълнението на заданието. Има доста случаи на разминавания.

- Регистърът по Изборният кодекс е отворен. Какво виждате?

- Ще одитираме кампанията като минат изборите. Напомням за важна промяна - и дарителите вече ще бъдат глобявани, ако не декларират произхода на парите, ако дарените суми са над минималната заплата от 420 лв. Глобата е от 1000 до 3000 лв., не си струва да се рискува.

- Не проверявате участниците в рефередуми. Защо?

- Нямаме законово основание. След разговор с ЦИК намерението е след изборите да се потърси законова възможност за проверки и там.

- Бяхте на среща на европейските палати. Какво обсъждахте?

- Обсъждахме приоритетни да станат одитите в сферата на енергетиката. От една страна - в контекста на националната сигурност - енергийни зависимости, цени на електрическата енергия. И от друга - в контекста на климатичните изменения.

- Да чакаме ли одит в нашата енергетика?

- Обмисляме такъв одит. Тя винаги ни е била приоритет. През 2013 г. парламентът ни възложи да проверим регулирането на цените и контрола им от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна и електроенергия, вода и природен газ. А също и “Топлофикация София” и контрола от Министерството на икономиката и енергетиката за дяловото разпределение. За съжаление, когато приключихме и изпратихме одитните доклади на парламента, с много важни констатации в тях, нямаше никаква реакция. В чужбина резултатите от тези одити са обект на много широк парламентарен дебат. Одитирахме и изпълнението на проекти за енергийна ефективност на жилищата и жилищните сгради, а също и мерките на правителството във връзка с промените на климата.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.