Дейност 1.1.1. Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

В рамките на първата мисия по дейност 1.1 „Разработване на доклад за оценка на подобряването на процеса на одит съгласно ISSAI“ българските и македонските одитори се запознаха с основните етапи от методологията, използвани от всяка от двете страни в работатата. По време на дискусиите бе направен сравнителен анализ на практиките и бяха очертани важните моменти в методологията според последните изисквания на ISSAI.

Период на мисия: 05-08 март 2018 г.

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.