Дейност 1.1.3 – Трета мисия на дейност 1.1. „Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

Период на мисия:  25.05.- 01.06 2018 г.

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Иванка Keсякова

Милена Димитрова

Пламена Христова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.