Дейност 1.1.5 – Пета мисия на дейност 1.1. „Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

В рамките на тази мисия по Дейност 1.1 докладите за оценка, съдържащи препоръки за подобряване на процеса на одит съгласно ISSAI и за подобряване на методологическите актове и инструменти на SAO съгласно ISSAI, бяха представени на ръководството на SAO.

Период на мисия:  02.07 – 05.07.2018

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Иванка Кесякова

Боряна Димова

Светозара Кокалова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.