Дейност 1.2.1 – Първа мисия по Дейност 1.2. „Разработване и изпълнение на процеса процеса по стратегическо планиране в съответствие с приоритетите и ресурсите на Сметната палата на Македония“ в Рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

Период на мисия:  11-14.06 2018 г.

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Боряна Димова

Димитър Елков

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.