Дейност 1.3.1 Подобряване на методологическите нормативни документи и инструменти

В рамките на тази мисия по дейност 1.3 „Подобряване на методологическите актове и инструменти“ българските и македонските експерти обсъдиха методологията, прилагана по време на всеки етап от процеса на одит (планиране, изпълнение, докладване и последващи действия).

Краткосрочни експерти:

Костадинка Христова

Димитър Елков

Пламен Желязков

Милена Димитрова


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.