Дейност 1.3.2 - Подобряване на методологическите нормативни документи и инструменти

Българските и македонските експерти продължиха обсъждането на методологията, прилагана по време на всеки етап от процеса на одит - планиране, изпълнение, докладване и последващи действия, в съответствие с последните изисквания на ISSAI, свързани с финансовите одити, спазването и изпълнението.

Период: 04-07.03.2019

Краткосрочни експерти:

Костадинка Христова

Димитър Елков

Милена Димитрова

Пламен Желязков

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.