Дейност 1.3.3 „Подобряване на методологическите нормативни документи и инструменти“

mission-1-3-3_220x165_fit_478b24840a

От 13 до 16 май 2019 г. експерти от България и одиторите от ВОИ на Северна Македония работиха за подобряване и актуализиране на нормативните актове на ВОИ на Северна Македония, свързани с процеса на стратегическо планиране и годишното планиране на одитите на изпълнение и на редовността (дейност 1.3 от проекта).

Период: 13–16.05.2019 г.

Краткосрочни експерти от СП на РБ:

Димитър Елков

Боряна Димова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.