Дейност 1.4.1 - Планиране и извършване на два одита за редовност

Българските и македонските одитори започнаха работа по два одита на редовността – на Министерството на транспорта и съобщенията за 2018 г. и на Агенцията за застрахователен надзор за 2018 г. Към одитите ще бъдат приложени последните промени в ISSAI за отчитане, при което структурата на отчета е променена в съответствие с промените в ISSAI. Новият доклад ще съдържа, становище относно финансовите отчети, становище относно спазването на законите и подзаконовите актове, основа за изразяване на мнение, ключови въпроси, фокусни точки и други въпроси.

Период 18.02.2019 - 21.02.2019

Краткосрочни експерти

Костадинка Христова - Лидер на Компонент 1

Милена Димитрова

Светозара Кокалова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.