Дейност 1.4.2-M - Планиране и изпълнение на два одита по редовността

Период: 25-28.03.2019

Краткосрочни експерти:

Костадинка Христова

Геновева Винева

Пламен Желязков

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.