Дейност 1.4.3-A - Планиране и изпълнение на два одита по редовността

Период: 25-28.03.2019

Краткосрочни експерти:

Милена Димитрова

Петя Йорданова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.