Дейност 1.4.4 – М Планиране и изпълнение на два одита по редовността

Период: 22-25.04.2019

Краткосрочни експерти от СП на РБ:

Костадинка Христова

Геновева Винева

Даниела Костова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.