Дейност 1.4.6 – М Планиране и изпълнение на два одита по редовността

activity-1-4-6-m_220x165_fit_478b24840a

На 27 май стартира изпълнението на мисия, посветена на процеса на изготвяне на одиторския доклад по пилотния одит на редовността на Министерството на транспорта и съобщенията. Мисията е част от дейност 1.4 на туининг проекта, която одиторите и експертите от българската и македонската ВОИ изпълняват.

Период на мисията: 27 – 30.05.2019 г.

Краткосрочни експерти от СП на РБ:

Костадинка Христова

Геновева Винева

Пламен Желязков

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.