Дейност 1.4.8 - Планиране и изпълнение на два одита на редовността

mission-1-4-8_220x165_fit_478b24840a

По време на осмата мисия на дейност 1.4 (10-13 юни) одиторите на ВОИ на Северна Македония и българската Сметна палата обсъдиха процеса на проследяване на изпълнението на препоръките от двете пилотни одита на редовността: на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Агенцията за застрахователен надзор.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.