Дейност 2.2.1.1 - Пилотен одит на изпълнението за Мерките и дейностите, предприети от Министерството на информационното общество и администрацията за цялостно внедряване на информационната система за управление на човешките ресурси в институциите на публичния сектор

В рамките на туининг проекта ще бъде извършен пилотен одит „Ефективността и ефикасността на мерките и дейностите, предприети от Министерството на информационното общество и администрацията за пълното прилагане на информационната система за управление на човешките ресурси в институциите на публичния сектор“. Това е първият ИТ одит, проведен като одит на изпълнението в съответствие с Наръчника за одит на информационните технологии, който от своя страна е хармонизиран с Наръчника за ИТ одит на Работната група за одит на информационните технологии (WGITA) на INTOSAI и Инициативата за развитие на INTOSAI (IDI). В рамките на този одит ще бъде взет предвид опита на колегите от естонската ВОИ.

Краткосрочен експерт от ВОИ на Естония:

Ало Лене

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.