Дейност 2.2.3.1 - Пилотен одит на изпълнението на програма за трансгранично сътрудничество в Министерството на местното самоуправление, с одитори от Сметната палата на България

Македонските и българските одитори стартираха работата по първия одит за изпълнение на средствата от ЕС, който извършва ВОИ – на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Целта на програмата е да засили трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона, сътрудничеството в областта на общи предизвикателства и развитието на неизползвания потенциал. Програмата обхваща 2 гранични региона в България и 3 региона в Северна Македония. Покритите в България райони са: Благоевград и Кюстендил, а в Северна Македония: Североизточен, Източен и Югоизточен район за планиране.

Период 10.09.2018 - 13.09.2018

Краткосрочни експерти

Детелина Хаджиева

Иванка Кесякова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.