Дейност 2.2.3.3 Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

Българските и македонските одитори активно работят по пилотния одит на изпълнението на програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Целта на одита на изпълнението е да даде оценка на анализираните дейности, да предложи възможности за подобряване на изискванията за функциониране и изпълнение на програмата и да даде отговор на въпроса ефективно ли е управлението на програмата.

Добавената стойност на одита и неговите препоръки ще бъдат насочени към подобряване на системата за управление на програмата, подбор на качествени проекти, прозрачност и подобряване на системата за мониторинг с цел реализиране на специфичните цели на програмата.

Период: 15 – 18.04.2019

Краткосрочни експерти от СП на РБ:

Детелина Хаджиева

Иванка Кесякова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.