Дейност 2.2.3.4 - Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

mission-2-2-3-4-r_220x165_fit_478b24840a

Предпоследна мисия по пилотен одит на изпълнението на програма за трансгранично сътрудничество в Министерството на местното самоуправление. Одитори от ВОИ на България и Северна Македония обсъдиха основните характеристики и дейности от одита, свързани с фазата на докладване. Предстои да бъде разгледана проследимостта на препоръките по одит на изпълнението.

Период: 17 – 20.06.2019

Краткосрочни експерти от СП на РБ:

Детелина Хаджиева

Иванка Кесякова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.