Дейност 2.2.3.5. Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

2-2-3-5_220x165_fit_478b24840a

Последна мисия по дейността, в която бяха уточнени всички констатации, заключения и препоръки по пилотния одит на програмата за трансгранично сътрудничество между Република Северна Македония и Република България. Извършен бе и контрол по изпълнение на препоръките на одит на изпълнение, като част от целия цикъл на извършване на конкретния вид одит.

Период: 15 – 18.07.2019

Краткосрочни експерти от ВОИ на България:

Д. Хаджиева

И. Кесякова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.