Дейност 2.2.4.1 - Пилотен одит на изпълнението за кариерното развитие на завършилите висше образование в Република Македония, с одитори от Сметната палата на България

Стартира пилотният одит на изпълнението за реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда в Република Македония, който ще бъде извършен от ВОИ на Македония с подкрепата на одитори от българската Сметна палата. За целите на одита бе предоставена и анализирана информация и данни от публични и частни висши образователни институции. Въз основа на идентифицираните рискове, свързани с конкретните въпроси, бяха формулирани подвъпроси и критерии с показатели, които бяха използвани за оценка.

Период 10.09.2018 - 13.09.2018

Краткосрочни експерти

Даниела Медарова

Боряна Димова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.