Дейност 2.2.4.2 Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението в рамките на Компонент 2

Българските и македонските одитори активно работят по пилотния одит на изпълнението за реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда в Република Македония. Изследват се стратегическите документи и нормативни актове в областта на висшето образование и насърчаване на заетостта, както и степента, в която те допринасят за реализирането на завършилите, дейностите в областта на висшето образование чрез акредитация и оценка на висшите училища; механизмът за финансиране на висшето образование и създадените информационни системи; дейностите за насърчаване на заетостта на завършилите чрез анализ на нуждите на работодателите и механизми за оценка на въздействието на мерките и услугите за насърчаване на безработните лица с висше образование.

Период: 21 - 24.01.2019

Краткосрочни експерти:

Боряна Димова

Даниела Гергова Медарова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.