Дейност 2.2.4.4 - Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

mission-2-2-4-4-r_220x165_fit_478b24840a

Последни дискусии между българските и македонските одитори за уточняване на констатации, заключения и препоръки при финализирането на пилотния одит на изпълнението за кариерното развитие на завършилите висше образование в Република Северна Македония, дейност 2.2.4.4 по туининг проекта

Период: 17 - 20.06.2019

Краткосрочни експерти:

Боряна Димова

Даниела Гергова Медарова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.