Дейност 2.3.2 - Втора мисия в рамките на дейност 2.3 „Провеждане на обучения по одит на изпълнението и одит на средства от ЕС“ в рамките на Компонент 2 “Укрепване на капацитета за извършване на одит”

В рамките на мисията бяха обучени одитори от BC SAO по одит на изпълнението и одит на средствата от ЕС. Лектори бяха одитори от българската Сметна палата, които предадоха своите знания и натрупан опит, подкрепен с конкретни примери от практиката.

Период на мисия: 25-27 април 2018 г.

 

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

 

Детелина Хаджиева

Иванка Кесякова

 

поддейност 2.3.2, дейност 2.3 „Провеждане на обучения по одит на изпълнението и одит на средства от ЕС“ в рамките на Компонент 2 “Укрепване на капацитета за извършване на одит”

Период на мисия: 25-27 април 2018 г.

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Детелина Хаджиева

Иванка Keсякова

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.