Дейност 2.3.3 – Трета мисия на дейност 2.3 „Провеждане на обучения по одит на изпълнението и одит на средства от ЕС“ в рамките на Компонент 2 “Укрепване на капацитета за извършване на одит”

В рамките на мисията бяха обучени още една група одитори от BC SAO по одит на изпълнението и одит на средствата от ЕС. Лектори бяха одитори от българската Сметна палата, които предадоха своите знания и натрупан опит, подкрепен с конкретни примери от практиката. Бяха връчени сертификати на обучените одитори.

Период на мисия:  04-06.06 2018 г.

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Детелина Хаджиева

Иванка Keсякова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.