Дейност 2.3.5 - Провеждане на обучение по одит на изпълнението и одит на средства на ЕС

training-oi-eu_220x165_fit_478b24840a

Успешно приключи обучението по одит на изпълнението и одит на средствата от ЕС в рамките на туининг проекта. Обучението включваше обсъждане и анализ на стандартите за работа във всички фази на одитния процес – от планирането до проследимостта на препоръките. Българските одитори подкрепиха с много примери от практиката си обсъжданите работни процеси, за бъдат максимално полезни на македонските си колеги.

Период: 24-27.06.2019

Детелина Хаджиева

Иванка Кесякова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.