Дейност 2.5.2 - Преглед и усъвършенстване на инструментите за качество на вътрешния контрол и осигуряване на качество на одитите, изградени в Сметната палата на Македония

Успешно провеждане на втората мисия на дейността 2.5 за анализ и подобряване на инструментите за вътрешен контрол на качеството и осигуряване на качеството на одита, По време на мисията бяха дискутирани настоящите подходи и инструменти на BC SAO за осигуряване на качеството на одита.

Период: 28 - 31.01.2019 г.

Краткосрочни експерти:

Детелина Хаджиева

Екатерина Перчева

Геновева Винева

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.