Дейност 2.5.3 - Преглед и усъвършенстване на инструментите за качество на вътрешния контрол и осигуряване на качество на одитите, изградени в Сметната палата на Северна Македония

Успешно провеждане на третата мисия на дейността 2.5 за анализ и подобряване на инструментите за вътрешен контрол на качеството и осигуряване на качеството на одита, По време на мисията бяха набелязани конкретнтите стъпки за усъвършенстване на  инструментите за вътрешен контрол на качеството

Период: 04-05.03.2019

Краткосрочни експерти:

Детелина Хаджиева

Екатерина Перчева

Геновева Винева

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.