Дейност 3.1.1 по Компонент 3 Взаимодействие между Парламента и ВОИ по отношение на одитните доклади

Първата мисия 3.1.1. бе изпълнена в рамките на Дейност 3.1. "Анализ на съществуващата правна и институционална рамка в страната бенефициеТ по отношение на взаимодействието между Парламента и ВОИ - най-добрите практики в областта на сътрудничеството в с Парламента в ЕС"

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.