Дейност 3.1.3. Анализ на съществуващата законодателна и институционална рамка в страната бенефициент по отношение на сътрудничеството между Сметната палата и Парламента спрямо добрите практики на сътрудничество между ВОИ и Парламент в ЕС, Компонент 3: Взаимодействие между ВОИ и Парламента по отношение на одитните доклади

На посещение с учебна цел в Сметната палата на Република България е делегация от Република Македония от 16 до 19 октомври 2018 г.

Посещението е в рамките на туининг проекта “По-нататъшно развитие на административния капацитет и ефективност на одитната дейност на Сметната палата на Македония” MK 13 IPA FI 01 17 R - Компонент 3: Взаимодействие между ВОИ и парламента по отношение на одитните доклади, Дейност 3.1.3. Анализ на съществуващата законодателна и институционална рамка в страната бенефициент по отношение на сътрудничеството между Сметната палата и парламента спрямо добрите практики на сътрудничество между ВОИ и парламент в ЕС.

Делегацията е водена от Назер Адеми, и.д. Генерален одитор, като в нея е и Оливера Тренговска, съветник към Комисията по бюджет и финанси в македонския парламент. От българска страна на професионалните срещи присъстваха председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков, заместник-председателят Тошко Тодоров и членът й Емил Евлогиев, както и председателят на палатата в първия мандат след възстановяването й – доц. Георги Николов.    

Сътрудничеството ще ни обогати взаимно, подчерта Цветан Цветков в приветствието си към македонските колеги, цитирайки девиза на туининга. В презентацията си той обясни моделът на открито управление, мисията, визията и целите на българската Сметна палата, а също и основните стълбове на всяка Върховна одитна институция: независимост, професионална компетентност, качество на одитите и представянето на резултатите от тях.

Доц. Николов разказа за началото на сътрудничеството на Сметната палата с Народното събрание, когато започва изграждането на институцията след близо 50-годишно прекъсване на дейността й.

Презентация за изготвянето на одитните доклади, които се внасят в Народното събрание, направи Екатерина Перчева, директор на Одитна дирекция „Специфични одити“.

Темата за представянето на резултатите от одитите на изпълнението в Народното събрание обрисува Таня Константинова, директор на Одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Изготвянето на отчетите за дейността на Сметната палата, които всяка година се внасят в Народното събрание, разясни Олга Димитрова, началник на кабинета.

След това се проведе дискусия за възможностите за подобрения в различни области на дейността на двете Върховни одитни институции.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.