Дейност 4.1.1, дейност 4.1 „Извършване на анализ на функционалността и функционирането на ИТ системата и системата за управление на човешки ресурси с препоръки за подобряване на ИТ системата в Сметната палата”

Дейност 4.1.

Mисия по поддейност 4.1.1, дейност 4.1 „Извършване на анализ на функционалността и функционирането на ИТ системата и системата за управление на човешки ресурси с препоръки за подобряване на ИТ системата в Сметната палата” в рамките на Компонент 4 „Подобряване на системите за управление на ИТ и човешки ресурси, за да служат по-добре на одитния процес“

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.