Дейност 4.1.4 „Извършване на анализ на функционалността и функционирането на ИТ системата и системата за управление на човешки ресурси с препоръки за подобряване на ИТ системата в Сметната палата”

mission-4-1-4_220x165_fit_478b24840a

Eксперти от Литва и от Португалия от 6 до 9 май 2019 г. проведоха семинар във ВОИ на Северна Македания за самооценка на функционалността на ИТ ревизията въз основа на методологията и практиките на работната група за ИТ на ЕВРОСАЙ (мисия 4.1.4 от проекта)

Период: 06-09.05.2019

Краткосрочни експерти:

Даниус Якимавикус (Литва)

Жоао Кардосо(Португалия)

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.