Дейност 4.2.1 Подобряване на дизайна и функционалността на уебсайта на Сметната палата на Македония

Извършен бе преглед и анализ на дизайна, съдържанието и функционалността на уебсайта на ВОИ на Македония. Бяха проведени дискусии за възможностите за подобряване на интернет страницата. Дискутирана бе организацията и управлението на административния панел на уебсайта и на интерфейса.

Период: 16 - 18.01.2019 г.

Краткосрочни експерти:

Проф. Георги Иванов

Таня Куфова

Виктория Лазова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.