Дейност 4.2.2 - Подобряване на дизайна и функционалността на уебсайта на Сметната палата на Северна Македония

В рамките на мисията по Дейност 4.2. българските и македонските експерти обсъдиха специфичните изисквания на Системата за управление на съдържанието (CMS) за ефективна функционалност, допълнителни настройки и оптимизация на CMS, сигурност и техническите характеристики на уебсайта на BC SAO.

Период: 26-28.03.2019

Краткосрочни експерти:

Виктория Лазова

Таня Куфова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.