Дейност 4.2.3. Подобряване на дизайна и функционалността на уебсайта на Сметната палата на Македония

mission-4-2-3_220x165_fit_478b24840a

В последната мисия от дейността 4.2. бе направено обобщение на основните и специфичните характеристики за подобряване на интернет страницата. Разгледани бяха добри практики на други европейски ВОИ като дизайн, функционалност и съдържание на интернет страниците им. Подготвен бе проект на вътрешни правила за огласяване на информация на интернет страницата на одитната институция на Северна Македония. Постигнато бе съгласие за отправените препоръки за подобряване на интернет страницата.

 

Период: 10-12.07.2019 г.

Краткосрочен експерт: Т. Куфова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.