Дейност 4.3.1 - Преглед и актуализиране на настоящия компонент на комуникацията в стратегическите документи на Сметната палата на Република Македония в следващия стратегически програмен цикъл 2018-2022

По време на първата мисия в рамките на дейността бяха обсъдени стратегическите и текущите цели на политиката за комуникация. Външните комуникации на BC SAO бяха изследвани, включително комуникация със заинтересованите страни, медии, медийни кампании и ключови партньори, както и комуникационни проблеми и причината за тях.

Период 18.02.2019 - 20.02.2019

Краткосрочни експерти:

проф. Георги Иванов - лидер на Компонент 4

Таня Куфова

Виктория Лазова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.