Дейност 4.3.2. Преглед и актуализиране на съществуващия комуникационен компонент в стратегическите документи на Сметната палата на Македония за следващия стратегически програмен цикъл 2018 – 2022 г.

Период: 17-19.04.2019 г.

Краткосрочни експерти от СП на РБ:

Виктория Лазова

Таня Куфова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.