Дейност 4.3.3. Преглед и актуализиране на съществуващия комуникационен компонент в стратегическите документи на Сметната палата на Македония за следващия стратегически програмен цикъл 2018 – 2022 г.

mission-4-3-3_220x165_fit_478b24840a

В последната мисия от дейност 4.3 продължи дискусията върху елементите на ефективната комуникация със заинтересованите страни, изработен бе план сценарии за провеждане на институционално събитие. Разгледани бяха основни характеристики на кризисния пиар, както и отделни практически примери. Постигнато бе съгласие за отправените препоръки за подобряване на комуникациите.

Период: 03.07.2019 г.

Кпаткосрочен енсперт: В. Лазова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.