Доц. д-р Георги Николов представи книгата си „Сметната палата на България възстановяване и развитие до 2005 г.“

kniga-gn_220x165_fit_478b24840a
10.10.2019

Емоционална изповед, написана от първо лице, искрено и с много любов за исторически факти и събития за развитието на Сметната палата през първите 10 години след възстановяването й, когато се градят нейните основи – това каза председателят на институцията Цветан Цветков на представянето на книгата „Сметната палата на България - възстановяване и развитие до 2005 г.“  Автор на книгата е доц. д-р Георги Николов, първият председател на възстановената през 1995 г. Сметна палата.

Още един повод ни събра днес - 20-та годишнина от Първия Стратегически план за развитие на СП от 1999 г. до 2002 г., за който може да се прочете в книгата, посочи г-н Цветков.  

Този план, съдържащ 40 страници цели и задачи, които трябва да се изпълнят, е решаващ, за да върви институцията по европейски път. Планът е разработен по проект на Програмата ФАР на стойност 1,5 млн. евро. Изработен е и е изпълняван с помощта на експерти на СИГМА (Съвместна инициатива на организацията за икономическо сътрудничество и развитие и ЕК за подкрепа на процеса за усъвършенстване на държавното управление в страните от Централна и Източна Европа), които дойдоха специално за годишнината. Това са Юп  Вролик, Юри Вос, Херман Остерхоф и Ед Елферинк. Присъстваха и заместник-председателят Тошко Тодоров, членът на Сметната палата проф. Георги Иванов, както и  членове на ръководството от първия мандат на палатата и много служители.

Книгата изискваше голямо проучване, написването й ми отне една година, защото през първите 10 години на възстановената Сметна палата се случиха много неща, обясни доц. Николов.

Книгата е издадена по случай 140 годишнина от създаването на Върховната сметна палата на България, осъществявала независим външен контрол на бюджета до нейното закриване в края на 1947 г. Юбилеят е догодина, както и 25 годишнина от възстановяването на палатата. Доц. Николов признава, че това е поводът да събере и подреди факти и събития, а за това е подтикнат от сегашния председател Цветан Цветков.

В книгата е проследена предисторията на новата българска Сметна палата, нейното трудно възстановяване, институционалното й укрепване и развитие до средата на 2005 г., когато приключва мандатът на първото ръководство на палатата – началото на контролната дейност, първите проверки, конфликтите от някои от тях, взаимоотношенията с Народното събрание, подобряването на нормативната база и др.  Преди да оглави палатата доц. Николов е народен представител в Седмото Велико Народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание и свидетел на голяма част от посочените в книгата събития или пряк участник в тях.

По решение на Сметната палата за цялостния му принос за изграждането на институцията и за първоначалното укрепване на нейния административен капацитет доц.  д-р Георги Николов бе удостоен с почетен плакет на Сметната палата. Експертите от Холандия, подпомогнали изпълнението на Стратегическия план на Сметната палата 1999-2002 г. Юп Вролик, Юри Вос, Херман Остерхоф и Ед Елферинк бяха наградени с юбилеен медал на Сметната палата.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.