Екип на Сметната палата 2005-2011 г.

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(2005 - 2011 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ
ГОРИЦА ГРЪНЧАРОВА
ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ ПЕНКОВА
ЕРДЖАН АЛКОВА
КАДИР КАДИР  (2005-2009)
КОСТА КОСТОВ
ЛИДИЯ РУМЕНОВА (2009-2011)
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА
СВИЛЕНА СИМЕОНОВА
СНЕЖИНА ЧИПЕВА
ХЮСЕИН ЧАУШ

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.