Екип на Сметната палата 2011-2014 г.

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(2011-2014 г.)

Председател:

проф. Валери Димитров

 

Заместник-председатели:

д-р Валери Апостолов

Цветан Цветков

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.