Екип на Сметната палата (2014-2015)

Сметна палата

(2014-2015)

Председател:

Лидия Руменова

Членове:

Горица Грънчарова – Кожарева

Дилета Касабова – Токатлиян

доц. д-р Евгения Пенкова – Панталеева

Златина Русева

Мустафа Занков

Стефка Михайлова

д-р Тома Дончев

Ширин Исмаил

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.