Финансови одити на ГФО за 2018 г. - общини

Съгласно т. 74 от ДДС № 08 от 2018 г. бюджетните организации са длъжни да публикуват на своята интернет страница годишните си финансови отчети за 2018 г., одитирани от Сметната палата

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.