Народното събрание възложи на Сметната палата одит на допълнителните разходи и трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет

27.02.2018

Решението, с което Народното събрание възложи на Сметната палата на Република България да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, днес е обнародвано в Държавен вестник. Одитът е за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.

Срокът, в който трябва да бъде извършен, е до 1 юни 2018 г., а одитният доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 юни 2018 г.

Решението за възлагане на одита бе прието от 44-то Народно събрание на 23 февруари 2018 г.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.