Нов онлайн портал на ЕСП с информация за всички ВОИ на страните от ЕС

06.02.2020

Новият онлайн портал на Европейската сметна палата, озаглавен „Одит на публичния сектор в Европейския съюз“, вече е достъпен и в него може да се намерят данни за правомощията, статута, организацията и различни аспекти на дейността на 29-те върховни одитни институции (ВОИ) на ЕС и неговите държави членки.

Информацията, представена в „Одит на публичния сектор в Европейския съюз“, съдържа основните характеристики на съвременните одитни органи на публичния сектор в Европейския съюз и илюстрира техния принос за ефективното функциониране на демократичните държави.

Като разглеждат приликите и разликите между върховните одитни институции в ЕС, данните показват богатото им многообразие, което е ключова характеристика на съюза и едно от основните му предимства.

Информацията е събрана в резултат на ползотворното сътрудничество на ЕСП с различните одитни институции и ще бъде актуализирана редовно.

Информацията за 2019 г. е публикувана и в издание – „Справочник за върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС“, на всички официални езици на ЕС.

 

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.